World Class Quality CareWorld Class Quality Care är mer än ett samarbete mellan hälsovård och friskvård. Det är en integration mellan hälsovård, rehabilitering och friskvård. World Class hälso- och träningsutbud i samklang med Quality Cares tjänsteutbud inom hälsa och livsstil ger en hälsoresurs för företag och individ.

World Class Quality Care förespråkar ett innovativt tänkande i erbjudandet om ett företagsanpassat hälso- och sjukvårdskoncept för både privat person, medarbetare och företagsledning. Vi understödjer ökad produktivitet och lönsamhet genom att arbeta strategiskt och målinriktat. Hälsan ses som en strategisk tillgång, både på företags- och individnivå.

Genom att ansluta sig till World Class Quality Care möjliggör företaget ett kontinuerligt och dynamiskt hälsobokslut som effektivt reagerar på ohälsa och parallellt bygger medvetenhet om dess betydelse.

Vi är stolta över att kunna expandera ytterligare med vårt koncept. Vi finns numera även på World Class Health Academy, Nybrogatan 8, vägg i vägg med Quality Cares mottagning på Riddargatan 16.

World Class Health Academy är en toppmordern anläggning med gym, gruppträningssalar, yoga-studio, funktionellträning, vinterträdgård, utomhusterrass, ångbastu samt Quality Care.


"World Class Health Academy- en exklusiv hälso- och livsstilsklubb"

Copyright ©2010 World Class International.
Produced by Addmind