Bokningsschema

Gruppträningsschemat:

Tänk på att:

Om det står stt du är på väntelista och klocksymbolen dyker upp, betyder det átt klassen är full, Du är ej bokad!!

Prova igen vid senare tillfälle!

Vi ha 10 minuter regeln:

Vänligen att hämta ut din biljett 10 minuter före klasstart för att vara garanterad din plats.

Instruktören låser dörren när klassen börjar...så var i tid till klassen.

Ej uthämtad biljett släpps till väntande medlemmar i receptionen.


Copyright ©2011 World Class International.
Produced by Addmind