Sedan januari 2004 har möjligheterna till god företagshälsa ökat genom att det nu är enklare för företag att helt avdragsgillt satsa på personalens träning. Vi på World Class Hornsgatan är väl insatta i dessa regler och kan hjälpa dig i hur du går tillväga för att erbjuda alla dina anställda träning med full avdragsrätt. Kontakta oss så får du vårt engagemang för att säkerställa att din investering ger den avkastning du har räknat med - friskare personal!

Tre steg till full skattemässig avdragsrätt

1. Grundvillkor för skattebefriad  träning

Hela personalen skall erbjudas träning, vilket innebär samtliga anställda oavsett anställningsform.

Motionen skall kostnadssätt vara i en normal prisnivå (ej lyxbetonad) styrke- och konditionsträning innefattas. World Class medlemskap uppfyller detta krav.

Motionen eller friskvården skall vara av enklare slag, vilket innefattar den träning som erbjuds vid World Class träningsanläggning.

Förmånen skall ej kunna bytas mot kontant ersättning, dvs den anställde skall inte kunna avstå från förmånen mot någon form av ekonomisk kompensation, tex högre lön.

2. Förenklade regler angående betalning av friskvård

Företaget kan betala kortet i sin helhet, antingen genom faktura från World Class eller genom att betala i efterskott mot uppvisande av kvitto från World Class.

Företaget kan betala del av medlemskapet genom att faktureras från World Class och dra den anställdas andel från nettolön.

Den anställde betalar beloppet i sin helhet och får ut del av beloppet som sk ”friskvårdsbidrag” mot uppvisande av kvitto från World Class.

3. Vilka arbetsplatser berörs av skattefrihet?

För stora företag gäller den arbetsplats som den anställde tillhör, ej hela koncernen.

Observera att avdragsrätt endast föreligger för anställda, ej för ägare av t ex handelsbolag eller enskilda firmor, även om anställda i dessa naturligtvis innefattas av avdragsrätten.

WORLD CLASS HORNSGATAN 103

 

Copyright ©2008 World Class International.
Produced by Addmind