SPINNING UTMANING 90MINUTER!


Söndagen den 11e  april  kl 11:15 leder Pablo dig igenom ett 90 minuter långt utmanande spinningpass!

Utmana  kroppen, konditionen och viljan!


JUST DO IT!

Copyright ©2010 World Class International.
Produced by Addmind