Kalendarium

Årsstämma är planerad till den 15 maj 2009 kl.15.00

2009-04-30 Årsredovisning räkenskapsåret 2008
2009
Datum

Händelse

2009-07-17

2009-05-29

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2009

Kvartalsrapport januari-mars 2009

2009-08-31 Halvårsrapport januari-juni 2009                         
2009-11-30 Kvartalsrapport januari-september 2009            
2010-03-15 Bokslutskommuniké 2009                              
2008
Datum

Händelse

2008-04-18 Kvartalsrapport januari-mars 2008
2008-08-29 Halvårsrapport januari-juni 2008                              
2008-11-14 Kvartalsrapport januari-september 2008                        
2009-02-27 Bokslutskommuniké 2008                                           

Copyright ©2009 World Class International.
Produced by Addmind