WORLD CLASS, ETT TJÄNSTEFÖRETAG MED FOKUS PÅ TILLVÄXTREGIONEN ÖSTEUROPA

World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 42 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2008 totalt 172 miljoner SEK. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008.

Den starka ekonomiska utvecklingen i Östeuropa har inneburit en kraftigt ökad efterfrågan att kunna träna efter västeuropeiskt mönster.

World Class är en investering i:

> Ett internationellt väletablerat tjänsteföretag
> En snabbt växande och expansiv marknad
> Ett företag rustat för en kraftig expansion

Utveckling av aktien:

År

Händelse

Ökning antal aktier

Totalt antal aktier

Ökning aktiekapital

Totalt aktiekapital (kr)

1995 Bolagets grundande

100

100

100000

100000

1998 Nyemission

300

400

300000

400000

2005 Nyemission

400

800

400000

800000

2007 Nyemission

60

860

60000

860000

2008 Nyemission

500

1360

500000

 1360000

2008 Split 10 000/1

13598640

13600000

0

1360000

2008 Apportemission

5414544

19014544

541454

1901454

2008 Nyemission

3040000 

22054544

304000 

2205454

 

Copyright ©2009 World Class International.
Produced by Addmind