Investors relations

Här kan du som aktieägare hitta finansiell information
om World Class. Här hittar du rapporter, pressmeddelanden
samt information om styrelsen och företagsledningen.

World Class C.A. Certified Adviser på First North är:
Eyer Fondkommission AB. www.eyer.se

Copyright ©2011 World Class International.
Produced by Addmind