World Class Czech Republic

Fitness Center Chodov
World Class Fitness Center Chodov
V Parku 2308/8
148 00 PRAGUE 4
Phone: +420 272 912 530
Fax: +420 272 912 539
wcfc-park@worldclass.cz

Fitness Center Wenceslas Square
World Class Fitness Center Wenceslas
Wenceslas Square 22
110 00 PRAGUE
Phone: +420 234 699 100
Fax: +420 234 699 104
wcfc@worldclass.cz

Health Academy Prague
World Class Health Academy Prague
C/o Millenium Plaza, V Celnici 10
117 21 PRAGUE
Phone: +420 2 21 03 30 33
Fax: +420 2 24 21 68 97
wcha@worldclass.cz


Copyright ©2010 World Class International.
Produced by Addmind